Pelillistämisestä apua tuote- ja palvelukehitykseen

Suomessa pelibisnes on ollut jo muutaman vuoden ajan nopeimmin kasvava kulttuuriala yli kahden miljardin euron liikevaihdolla, mutta globaalisti sen arvo ylittää 100 miljardia dollaria. Trendi kasvaa voimakkaasti erityisesti monimuotoistuvan mobiilipelaamisen ansiosta. Tämän myötä tuotteiden ja palveluiden pelillistämisen suosion on arvailtu  olevan kasvusuhdanteessa eri aloilla jo pitkään ja arvata saattaa, että syy lienee myös pelaamisen yleistymisessä sekä siinä, että pelaamisesta on tullut entistä vakiintuneempi osa ihmisten arkea. Pelillistäminen terminä viittaa teknologisiin ja kulttuurillisiin kehityslinjoihin, joissa käyttäjän ja palvelun interaktio rakennetaan peliä muistuttavaksi; sellaiseksi, joka yhä enemmän tarjoaa samoja kokemuksia ja taitoja, joita pelien nähdään parhaimmillaan tarjoavan. Pelien ja pelillistämisen eduiksi luetaan mm. vuorovaikutus ja ongelmanratkaisutaitojen kartuttaminen kuten organisointikyky, tunteiden säätely, johtamis- ja empatiakyky ja toisaalta motivationaaliset hyödyt kuten tavoitteisiin sitoutuminen, pitkäjänteisyys ja itsehallinta. Niiden rinnalla luovuus, leikkisyys, positiivisuus ja motivaation lisääntyminen ovat asioita, joita usein liitetään myös pelikokemukseen.

Business Finlandin riskiä jakava rahoitus on rahoittanut Suomen pelialaa systemaattisesti vuodesta 1995 asti yhteensä n. 100 miljoonalla eurolla. Viihteellisyyden lisäksi kehitettävät pelit ja simulaatiot voivat olla myös osa koulujen oppimisympäristöjä sekä yritysten koulutusta ja valmennusta. Business Finlandin rahoitettavat kehitysprojektit liittyvät pääosin viihteeseen, mutta muita alueita ei ole rajattu pois. 

Pelien kehitykseen käytettäviä edistyksellisiä työkaluja voidaan hyödyntää mm. muilla teollisuuden aloilla kuten mallinnuksessa, simuloinnissa, käyttöliittymien suunnittelussa ja ohjelmistotuotannossa. Sosiaaliset pelit ja verkot voidaan valjastaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen mm. osana terveydenhuollon ja logistiikan palveluja. Näitä kaikkia kehitetään Business Finlandin eri ohjelmissa.

Business Finland voi rahoittaa peliliiketoiminnan kehittämistä normaalien rahoitusehtojen mukaisesti ja kattaa osan kehitysprojektin kustannuksista. Rahoitus on avustusta tai lainaa

Avustus (de minimis -tuki) on 200 000 euroon saakka tarkoitettu pääasiassa alkuvaiheen yritysten (startup) esiselvityksiin ja suunnitteluun
painottuviin projekteihin. Lainarahoitus on tarkoitettu suurempiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

Business Finlandin rahoitus kohdistuu aina projektiin, jonka tavoitteena voi olla:

  • uusien pelikonseptien, pelialustojen tai pelinkehitystyökalujen kehittäminen
  • uusien toiminta- ja liiketoimintamallien sekä cross media -konseptien ja -formaattien kehittäminen
  • pelillistämisen ja pelillisyyden hyödyntäminen uusien tuote- ja palvelukonseptien kehittämisessä

Jos yritykselläsi on mielessä pelialustalle kehiteltävä projekti, mutta tarvittava osaaminen tai rahoitusneuvonta puuttuu – ole Sampo Gamesiin yhteydessä niin autamme mielellämme! 

Lisää infoa ja vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin Business Finlandin rahoitukseen liittyen, löydät osoitteesta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus/peliliiketoiminta/

 

Anna Serita
Marketing Specialist, Sampo Games Oy