Lapinlahdenkatu 16, Helsinki

SYKSYN 2019 MOBIILIPELITAPAHTUMAT

MOBIILIPELIALAN SYKSYN 2019
12 kiinnostavinta tapahtumaa

Pelialalla tapahtuu taas paljon ja tapahtumien joukossa on varaa mistä valita. Keräsimme yhteen 10 kiinnostavaa eventtiä niin Suomesta kuin ulkomailta, jotka kannattaa lisätä joko tämän syksyn tai tulevien vuosien tapahtumalistalle!

6.9.2019 sekä 7-8.9. 2019 Friday Game Fest + Tracon | Tamperetalo

Tracon on neljättätoista kertaa järjestettävä tamperelainen roolipeli- ja animetapahtuma, jonka osana on nyt myös Friday Game Fest. Tapahtuman keskiössä ovat roolipelit ja anime-kulttuuri. Tapahtuman keskiössä ei varsinaisesti ole mobiilipelit, mutta tapahtuma sisältää paljon muuta pelien ympärille nivoutuvaa kulttuuria ja ohjelmaa, joka kannattaa ehdottomasti käydä kokemassa, mikäli haluaa tietää mitä tämän tyyppisten tapahtumien pohjoismaiden suurimmassa festivaalissa tapahtuu.

Tracon kerää vuosittain Tampere-taloon yli 6000 harrastajaa. Teema vuodelle 2019 on "Sankarin matka". Päätapahtuma alkaa lauantaina 7.9. ja päättyy sunnuntaina 8.9. Paikan päältä löydät laajan kattauksen pöytäpelejä, aihepiiriemme luentoja, kilpailuja sekä osallistavaa ohjelmaa.

Lue lisää täältä

Tracon is the 14th time a role-playing and anime-based event in Tampere, and now includes Friday Game Fest. Role playing games and anime culture are at the center of the event. The centerpiece of the event is not really mobile games, but there is a lot of other culture and program around the games, which is definitely worth a visit if you want to know what's happening at the biggest festival of its kind in the Nordic countries. Tracon gathers more than 6,000 enthusiasts every year at Tampere Hall. The theme for 2019 is "Hero's Journey". The main event starts on Saturday 7th of September 2019 and ends Sunday 8th of September 2019. You will find a wide selection of table games, lectures, competitions and an inclusive program on the spot.

10.9.2019 Helsinki Hub September Seminar + Gathering with Aalto ENT & Game Makers of IGDA Finland | Helsinki

Ravintola Maxinessa 10. syyskuuta järjestettävä Aalto ENT: n ja Suomen Game Makers -seminaari kokoaa yhteen joukon peliedustajia jakamaan oppejaan alalta sekä verkostoitumaan hyvän juoman ja seuran merkeissä.

Luvassa Suomen peliteollisuuden koulutusta ja menestystarinoita käsittelevä paneelikeskustelu, johon osallistuvat mm. Northstar-yrityksen omistaja Arja Martikainen, Mi Talen toimitusjohtaja Natasha Trygg, Cornfox & Bros -tuottaja Claudio Lins, Keuda-kouluttaja Juha Vanhanen sekä Women in Games Finland - presidentti Taina Myöhänen. Keskustelua isännöivät Suomen Game Makers -koordinaattori Milla Pennanen ja Aalto-yliopiston johtava koulutuspäällikkö Andreea Cozma. Steel Media on tapahtuman mediakumppani.

Lue lisää täältä

The Aalto ENT and Finnish Game Makers seminar, organized on September 10 at Restaurant Maxine, will bring together a number of game representatives to share their experiences in the field and network for a good drink and club. A panel discussion on training and success stories in the Finnish game industry will take place. Northstar owner Arja Martikainen, Mi Talen CEO Natasha Trygg, Cornfox & Bros. producer Claudio Lins, Keuda trainer Juha Vanhanen and Women in Games Finland president Taina Myöhänen. The discussion will be hosted by Finnish Game Makers Coordinator Milla Pennanen and Andreea Cozma, Senior Education Manager at Aalto University. Steel Media is the event's media partner.

18-19.9.2019 MOBILE GROWTH SUMMIT | Berlin

MGS Europe on kaksipäiväinen konferenssi, jossa digitaalisen markkinoinnin ja brändiammattilaiset jakavat oppeja käyttäjien hankkimiseen, ansaitsemiseen, säilyttämiseen sekä sitouttamiseen, uudelleen markkinointiin sekä analytiikan hyödyntämiseen mobiili- ja vähittäiskaupan markkinoinnissa. MGS on taustoiltaan voittoa tavoittelemattomaan organisaatio, mutta nykyisin kansainvälinen yritys, joka toimii yhdeksässä eri maassa. Tapahtumia on luonnehdittu intiimeiksi, joissa pyritään jakamaan aitoa ja luotettavaa tietoa mobiiliteknologian eri osa-alueiden eksperttien voimin. Tämän vuoden Euroopan konfressi pidetään Berliinissä ja tapahtumaan odotetaan yli 600 osallistujaa, 350 yritystä ja 75 puhujaa.

Lue lisää täältä


MGS Europe is a two-day conference where digital marketing and brand professionals share their learning on user acquisition, monetization, retention and engagement, remarketing, and analytics for mobile and retail marketing. MGS is a non-profit organization but now an international company operating in nine different countries. The events have been described as intimate, with the aim of sharing true and reliable information with experts from different fields of mobile technology. This year's European Congress will be held in Berlin, with more than 600 participants, 350 companies and 75 speakers.

26.9.2019 Northern Game Summit | Kajaani

Northern Game Summit, lyhyemmin NGS, on muodostunut vuotuiseksi verkostoitumistapahtumaksi kaikkien pelialan vaikuttajien välillä. NGS tarjoaa pelinkehittäjille helpon ympäristön vaihtaa ideoita ja kuulumisia. Joka vuosi osallistujat ovat nauttineet tapahtuman ystävällisestä ja mukavasta, mutta informatiivisesta luonteesta ja järjestäjät tekevät parhaansa täyttääkseen ne tänäkin vuonna.

Lue lisää täältä

Northern Game Summit, NGS for short, has formed into an annual event for networking between people of all skill levels of the game development trade. NGS provides an easygoing environment for game creators to mingle, connect and exchange ideas. Every year the participants have enjoyed the friendly and comfortable yet informative feel of our event and we do our best to live up to your expectations once more.

30.9.2019 Leadership Day by IGDA Finland | Helsinki

Euroopassa ei ole konfressia, joka keskittyisi pelien johtamiseen, joten IGDA päätti järjestää sellaisen! Suomen IGDA: n johtajuuspäivä 30. syyskuuta 2019 Helsingissä on kansainvälinen tapahtuma siitä, kuinka rakentaa yrityksiä, tiimejä ja työkulttuuria parempien pelien rakentamiseksi. Puhujina tapahtumassa ovat mm. Callum Godfrey, Wargaming Helsinki, Sophie Vo, Mirella Keto, Maria Facal sekä Pietari Päivänen.

Lue lisää täältä

There is no conference in Europe that focuses on game management so IGDA decided to organize one! Finland's IGDA Leadership Day 30 September 2019 in Helsinki is an international event on how to build companies, Teams and work culture to build better games. Speakers at the event include: Callum Godfrey, Wargaming Helsinki, Sophie Vo, Mirella Keto, Maria Facal and Peter Päivänen.

1 - 2.10.2019 Pocket Gamer Connects | Helsinki

Steel Media alla kulkeva Pocket Gamer Connects ja sen kumppanuuskonferenssit PC Connects ja Blockchain Gamer Connects tarjoavat lisäarvoa eri peliteollisuuden toimijoille indie-kehittäjistä ja globaaleihin yrityksiin, jotka haluavat hioa strategiaansa ja etsiä inspiraatiota ja uusia kontakteja. Tämän kertainen Helsingissä järjestettävä Connects-sarja käsittelee teollisuutta kahdesta näkökulmasta:

1. Makrotasolla maailmanlaajuisten pelien julkaisustrategioita ja mahdollisuuksia keskittymällä mielenkiintoisimpiin markkinoihin ja kuumimpiin aiheisiin (mukaan lukien globaali sääntely ja brändimarkkinointi).

2. Mikrotasolla indie-selviytymiskeskusteluissa tarkastellaan pelinvalmistusprosessia, joka kattaa kaiken luovuudesta tuotantoon kestävyyteen ja kuinka sovittaa pelit todistettuihin liiketoimintamalleihin sekä luoda kaava seuraavalle miljardin dollarin pelille!

Lue lisää täältä

Pocket Gamer Connects hosted by Steel Media and its partnership conferences PC Connects and Blockchain Gamer Connects, provide added value to various gaming industry players, from indie developers and global companies looking to refine their strategy and seek inspiration and new contacts. This time around, the Connects series in Helsinki addresses industry from two perspectives: 1. At the macro level, strategies and opportunities for publishing global games, focusing on the most interesting markets and hot topics (including global regulation and brand marketing). 2. At the micro level, indie survival discussions will look at a game-making process that covers everything from creativity to production sustainability and how to match games to proven business models and create a formula for the next billion dollars!

16 - 17.10. 2019 The White Nights Conference | Moscow | Euroopan johtava pelialan B2B tapahtuma

White Nights -konferenssi on johtava pelialan B2B-tapahtuma Euroopassa.Tapahtuma on kaksi päiväinen ja kokoaa keskeiset alan yritykset Euroopasta, Venäjältä ja IVY-maista, Aasiasta ja Yhdysvalloista yhteen. Tapahtumassa on yli 1 300 pelialan ammattilaista ja yli 4500 osallistujaa vuodessa.

Jos tämän kertainen Moskovassa järjestettävä White Nights jää jostain syystä kokematta, tapahtumaan on mahdollista osallistua myös tulevana vuonna sekä Amsterdamissa 23-24.1.2020 että Barcelonassa 27-28.4.2020

Lue lisää täältä

The White Nights Conference is a leading B2B event in the gaming industry in Europe. The two-day event brings together key industry players from Europe, Russia and the CIS, Asia and the United States. The event has over 1,300 gaming professionals and over 4,500 attendees a year. If you for some reason miss the opportunety to go to White Nights in Moscow the event will be held both in Amsterdam 23-24 of January 2020 and in Barcelona 27-28 of April 2020.

16 - 23.10. 2019 Game Executive Bootcamp, Helsinki | eksponentiaalista kasvua etsiville pelialan yrityksille.

Game Executive on Helsingissä järjestettävä ohjelma, joka on suunniteltu eksponentiaalista kasvua etsiville pelialan yrityksille. Game Executive on kuuden vuoden ajan koonnut yhteen ihmisiä ympäri maailmaa sekä tarjonnut yrityksille globaaleja verkostoitumismahdollisuuksia. Tapahtumassa on puhujia parhaista pelialan yrityksistä kuten Supercell, Rovio sekä Housemarque . Mukana yhteistyössä näiden ja Aalto yliopiston lisäksi ovat alan asiantuntijat, sijoittajat, yhteistyökumppanit ja mikä tärkeintä, suomalainen peliyhteisö.

Lue lisää täältä

Game Executive is a program in Helsinki that is designed for gaming companies looking for exponential growth. For six years, Game Executive has brought together people around the world and provided companies with global networking opportunities. The event will feature speakers from top gaming companies like Supercell, Rovio and Housemarque. In addition to these and Aalto University, there are experts, investors, partners and most importantly the Finnish gaming community.

26.10. 2019 DevCon, Tampere | Game Talk, Zero Hype

DevCon Tampere on yhden päivän konferenssi pelin kehittäjille, tutkijoille ja opiskelijoille, jotta he voivat kertoa pelien kehittämiseen liittyvistä tuskallisimmista ja riemastuttavimmista kokemuksistaan. Tänä vuonna teemamme on: Ratkaisut! Viime vuonna käsitelimme paljon tekemistä ja tekemistä, ja opit kovasti. Tänä vuonna meillä on enemmän siitä ja toivottavasti hyödyllistä tietoa siitä, mitä yritykset ja yhteisömme voivat tehdä kasvaakseen yhdessä.

Lue lisää täältä

DevCon Tampere is a one-day conference for game developers, researchers & students to share their most painful, joyful and brutally honest experiences related to game development. No marketing, no pitching, no service providers, no money-talk, no bullshit. All game talk. This year our theme is: Solutions! Last year we covered a lot of "do's and don'ts" and lessons learned the hard way. This year we'll have more of that and hopefully some helpful information on what companies and our community can do to grow together.

14 - 16.11. 2019 G-Star, Busan Korea | ”Paras portti Aasian pelimarkkinoille”

Jos kyrityksesi on valmis Aasian markkinoille, G-STAR-konferenssi on vahva suositus tapahtumalistallesi. Korean pelinvalmistajien liiton (KGAMES) järjestämä ja G-STAR-järjestelykomitean ja Busan IT-teollisuuden edistämiskeskuksen yhteistyössä järjestämä suuren luokan tapahtuma, joka järjestetään vuosittain Busanissa, Etelä-Koreassa. Tapahtuma luonnehtii itseään "parhaana porttina Aasian pelimarkkinoille". Suurimmat julkaisutoiminnan, kehitys- ja sijoitustoimijat kokoontuvat vuosittain G-STARiin kehittämään liiketoimintaa ja asettamaan uusia suuntaviivoja tulevaisuuteen. Tänä vuonna paikalla on lähes 700 näytteilleasettajaa 36 eri maasta, alan vaikuttajia yli 2000, jonka lisäksi paikalta löydät myös yli 232 900 tapahtumakävijää.

Lue lisää täältä

If your business is ready for the Asian market, G-STAR is a strong recommendation for your event list. A large-scale event organized annually by the Korean Game Makers Association (KGAMES) and organized by the G-STAR Organizing Committee and the Busan IT Industry Promotion Center in Busan, South Korea. The event describes itself as "the best gateway to the Asian gaming market". The largest publishers, development and investment players meet annually at G-STAR to develop their business and set new guidelines for the future. This year, there will be nearly 700 exhibitors from 36 countries, over 2,000 influencers in the industry, and over 232,900 event visitors.

15.11. 2019 W ♥ Games, Helsinki | Huomio naiset pelialalla!

W ♥ Games on päivän mittainen Helsingissä järjestettävä konferenssi pelialan naisilta naisille sekä yhteisöille. Tapahtuman järjestäjien mukaan W tulee sanasta women, mutta sen voi ajatella tarkoittavan myös "meitä". Tänä vuonna konferenssi järjestetään 15. marraskuuta NewCo Helsingin tiloissa. Tapahtuma on ilmainen, mutta rajoitettu 150 osallistujalle, joten varmista että saat passisi ajoissa!

Lue lisää täältä

W ♥ Games is a one-day conference in Helsinki for women and women in the gaming industry. According to the event organizers, W comes from the word women, but it can also be thought of as "us". This year the conference will be held on November 15 at NewCo Helsinki. The event is free but limited to 150 participants, so make sure you get your passport in time!

22.11.2019 SLUSH, Helsinki | Maailmanlaajuinen Startup-tapahtuma ja -yhteisö

Tämä tapahtuma ei juuri esittelyjä kaipaa. Slushin ydintehtävänä on tarjota helppo ympäristö perustaja- ja sijoittajatapaamisille sekä rakentaa maailmanlaajuinen startup-yhteisö yrittäjyydestä ja sijoittamisesta kiinnostuneille, yrittäjille, sijoittajille ja yrityksille. Se mitä moni ei Slushista välttämättä tiedä on, että tapahtuma on alkujaan opiskelijoiden kehittämä voittoa tavoittelematon liike, jonka alkuperäisenä tehtävänä oli muuttaa asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Viimeisen seitsemän vuoden aikana Slushin on voinut sanoa onnistuneensa tehtävässään ja tapahtuma on kasvanut 300 hengen kokouksesta kansainväliseksi yhteisöksi, joka järjestää yli 75 tapahtumaa, joissa käy yli 40 000 osallistujaa ympäri maailmaa.

Psst! 19.11.2019 Kaapelitehtaalla pääsee hakeutumaan jo Slush-tunnelmaan Press Start nimisessä tapahtumassa, joka on ainoastaan pelinkehittäjille suunnattu verkostoitumistapahtuma, jossa luvassa ohjelmaa aina klo 18 asti. Myös tähän tapahtumaan täytyy ennakkorekisteröityä, joten muistathan hakea pääsylippusi ajoissa rekisteröitymällä tapahtuman verkkosivuilta
www.slush.org/press-start/

Lue lisää täältä

This event doesn't need much presentation. Slush's core mission is to provide an easy environment for start-up and investor meetings, and to build a global startup community for entrepreneurs and investors, entrepreneurs, investors and companies. What many people may not know about Slush is that the event was originally a student-driven, non-profit movement whose original mission was to change attitudes toward entrepreneurship. Over the past seven years, Slushin has been able to say it has succeeded in its mission and has grown from a 300-person gathering to an international community that organizes more than 75 events with more than 40,000 participants worldwide.

Psst! 19.11.2019 At Cable Factory in Helsinki you can already get in the mood for Slush at Press Start-confrence, an exclusive networking event for game developers, which promises to run until 6pm. You also need to pre-register for this event, so remember to apply for your entry ticket in time by registering on the event's website. www.slush.org/press-start/

Sources: IGDA.org, Pocketgamer.biz

Anna Serita

Marketing Project Manager

with a twist of content & visual design skills